Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η παραγγελία σας είναι προς διεκπεραίωση.

Ευχαριστούμε!